Let's Talk - English Conversation Class

Konverzačný kurz angličtiny

Kurz poskytuje široký rozsah komunikatívnych tém, ktoré sú dôležité pre zlepšenie verbálneho prejavu a jeho plynulosti. Diskusné témy pokrývajú široké spektrum oblastí ako kultúra, šport, cestovanie, každodenný život, spoločnosť, médiá, záujmy, atď. Témy je možné prispôsobiť potrebám účastníkov kurzu. Kurz je určený pre minimálnu úroveň od stredne pokročilých.

CEFR Level:

  • B1 - C1

Úroveň:

  • Intermediate - Advanced

Lektor:

  • zahraničný

Rozsah:

  • 50+ vyučovacích hodín