English Grammar Course

Kurz anglickej gramatiky

Kurz je zameraný na získanie uceleného prehľadu najdôležitejších okruhov anglickej gramatiky a najmä osvojenie si problematických gramatických konštrukcií v praktickom jazyku. Pre absolvovanie kurzu sa vyžaduje mierne pokročilá úroveň znalosti jazyka. Obsahovú náplň kurzu možno prispôsobiť potrebám účastníkov.

Štúdijná literatúra English Grammar in Use - 4th Edition/ Raymond Murphy (Cambridge University Press)

Nosnou učebnicou pre kurz English Grammar je svetovo najpopulárnejšia kniha venovaná anglickej gramatike English Grammar in Use od Raymonda Murphyho. Jej štvrté aktualizované vydanie svojím vzhľadom pôsobí veľmi sviežo a lákavo, pričom si ponecháva všetky pozitívne črty príznačné pre tento titul a to najmä zrozumiteľnosť a dostupnosť, vďaka čomu je kniha stále obľúbená medzi miliónmi študentov a učiteľov angličtiny na celom svete.

Učebnica je usporiadaná v zaužívanom formáte, s vysvetleniami a pravidlami gramatiky na ľavej strane a cvičeniami zameranými na overenie správnosti pochopenia na pravej protiľahlej strane. Obsahuje doplnené a aktuálne príklady, s množstvom praktických cvičení, vďaka ktorým sa neustále opakuje a upevňuje učivo. Je k dispozícii vo variantoch s kľúčom s odpoveďami alebo bez kľúča, vďaka čomu je ideálna na samoštúdium i pre prácu v skupine. Nové vydanie English Grammar in Use obsahuje aj CD-ROM s množstvom doplňujúcich cvičení a audionahrávok.

CEFR Level:

  • B1 - C1

Úroveň:

  • Intermediate - Upper-Intermediate

Lektor:

  • slovenský

Rozsah:

  • 50+ vyučovacích hodín