Business English

Kurz obchodnej angličtiny

Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí dosiahli mierne pokročilú až pokročilú úroveň znalosti všeobecného jazyka a majú záujem o rozvíjanie jazykových zručností v oblasti podnikania a manažmentu. Kurz je primárne zameraný na zlepšenie plynulosti verbálneho prejavu, rozširuje odbornú slovnú zásobu, upevňuje a zdokonaľuje funkčný jazyk prostredníctvom rôznorodých tém v oblastiach ako komunikácia s ľuďmi a ich riadenie, projekty, obchodné stretnutia, telefonovanie, e-mail, pracovné cesty a pod. Podľa priorít účastníkov kurzu je možnosť doplniť aj rôzne funkčné oblasti podnikového i ekonomického zamerania.

Nosné témy kurzu ďalej zahŕňajú:
 • organizačná štruktúra spoločnosti
 • služobné cesty (letisko, transfery, hotel)
 • pracovné pohovory, manažment zmeny, kariérne plánovanie a ľudské zdroje (príprava na pohovor, skúsenosti, výber a hodnotenie uchádzača, ambície, životopis a motivačný list, nečakané otázky, životné zmeny)
 • marketing, reklama, značka
 • kultúrne povedomie a medzikultúrna komunikácia, zahraničné trhy, konkurencia, nadnárodné spoločnosti
 • lídri a manažérske štýly
 • finančníctvo (vzťah k peniazom, investovanie, účtovníctvo, bankovníctvo)
 • etika podnikania a vzťah k životnému prostrediu

CEFR Level:

 • B1 - C1

Úroveň:

 • Intermediate - Advanced

Lektor:

 • slovenský / zahraničný

Rozsah:

 • 50+ vyučovacích hodín / úroveň