IELTS Exam Preparation

Prípravný kurz ku skúške IELTS

Kurz je určený všetkým záujemcom pre ktorých je nevyhnutnosť v ich ďalšom profesijnom alebo akademickom pôsobení absolvovať medzinárodne uznávanú skúšku IELTS. Kurz je vhodný pre požadované úrovne 4.0 a vyššie. Počas prípravného kurzu sa oboznámite so štruktúrou testu, jeho jednotlivými sekciami, poradím, typmi otázok, na čo si dávať pozor a ako si nastaviť priority. S lektorom si spoločne napíšete vzorové testy a poskytne vám cennú spätnú väzbu, kde je ešte priestor na ďalšie zlepšenia, tak aby výsledok skúšky splnil vaše očakávania.

CEFR Level:

  • B1 - C1

Úroveň:

  • Intermediate - Advanced

Lektor:

  • slovenský / zahraničný

Rozsah:

  • 48 vyučovacích hodín