Astris Language School
Bratislava
e-mail
: office@astris-school.com
infolinka: +421-904-111986


...express your ideas
 

Profil spoločnosti

Prvoradým cieľom pre nás je poskytovať našim klientom a študentom kvalitné, odborné a progresívne jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku tímom našich kvalifikovaných, príjemných a ústretových lektorov. Astris Language School je  súčasťou širokej siete vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v Bratislave. S radosťou sme pre Vás pripravili ponuku tak všeobecných jazykových kurzov určenú pre rôzne vedomostné úrovne jazyka, ako aj rôzne špecializačné kurzy zamerané na konkrétnu jazykovú alebo profesijnú oblasť (financie, právo, medicína, marketing, príprava na skúšky).

Kladieme dôraz na kvalitu vzdelávacieho procesu, individuálny prístup k študentovi ako aj požiadavkám skupiny, čo je umožnené malými študijnými skupinami, použitím kvalitnej a aktuálnej jazykovej literatúry z významných britských vydavateľstiev (Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan, a iné), ako aj audiovizuálnych pomôcok, ale najmä otvoreným prístupom so snahou podporiť Váš rast v každom kroku vzdelávania . Neoddeliteľnou súčasťou sú aj interné materiály vypracované našimi pedagógmi.

Veľký dôraz kladieme prirodzene na to najdôležitejšie, na kvalitu našich pedagógov, ktorí majú odborné a osobnostné predpoklady na to, aby Vám - našim študentom a klientom mohli poskytnúť čo najlepší a najvhodnejší systém a metodiku výučby vhodnú pre daný typ kurzu, profil študenta alebo Vaše ciele v oblasti vzdelávania. Naši lektori majú vzdelanie s požadovanou odbornou kvalifikáciou so špecializáciou na anglický jazyk z pedagogickej alebo filozofickej fakulty a prax vo výučbe cudzích jazykov. Súčasťou nášho tímu sú aj kvalifikovaní lektori z anglicky hovoriacich krajín ako Veľká Británia, Kanada alebo USA.

Súčasťou spektra našich služieb sú aj ponuky našich partnerských škôl v zahraničí, kde naši študenti majú možnosť zdokonaliť svoje schopnosti v anglicky hovoriacom prostredí, spoznávať reálie krajiny, nájsť nových priateľov a objaviť ďalšie cestovateľské zážitky. Študenti majú možnosť navštíviť Veľkú Britániu, Írsko alebo Maltu. Pridaná hodnota jazykovej školy Astris je v pochopení Vašich cieľov, zámerov a očakávaní a na základe našich skúseností Vám odporučiť  najvhodnejšiu alternatívu a druh kurzu, jeho výmeru, dĺžku s ohľadom na progres v jazyku ako i ubytovanie, či už v apartmánoch, rodinách alebo hoteloch podľa individuálnych preferencií ako aj odporučiť optimálnu možnosť dopravy.

Systém a organizácia vzdelávacej činnosti

Jazykové kurzy Astris Language School sú organizované ako polointenzívne jazykové kurzy v rozsahu raz alebo dvakrát do týždňa po dve vyučovacie hodiny (2x45 min.), prípadne ako intenzívne kurzy. Ucelený blok v rozsahu 48 vyučovacích hodín tvorí jeden trimester, ktorého dĺžka je spravidla tri mesiace (12 týždňov).

Firemné kurzy sú nastavené podľa individuálnych požiadaviek a potrieb študentov, pričom sú organizované ako otvorené celoročné kurzy alebo ako ucelený balík hodín pri kurze so špecifickým zameraním. Lektor prichádza priamo za klientom do firmy alebo organizácie v pravidelnom  dohodnutom čase.