Astris Language School
Bratislava
e-mail
: office@astris-school.com
infolinka: +421-904-111986


...express your ideas
 
   

English Grammar Course
Kurz anglickej gramatiky

Špecifikácia kurzu

CEFR Level indikátor: B1-C1
Úroveň: Intermediate - Upper-Intermediate
Lektor: slovenskýlektor
Rozsah:
50+ vyuč. hodín

Profil kurzu

Kurz je zameraný na získanie uceleného prehľadu najdôležitejších okruhov anglickej gramatiky a najmä osvojenie si problematických gramatických konštrukcií v praktickom jazyku. Pre absolvovanie kurzu sa vyžaduje mierne pokročilá úroveň znalosti jazyka. Obsahovú náplň kurzu možno prispôsobiť potrebám účastníkov.

Štúdijná literatúra

English Grammar in Use - 4th Edition/ Raymond Murphy (Cambridge University Press)

   

Nosnou učebnicou pre kurz English Grammar je svetovo najpopulárnejšia kniha venovaná anglickej gramatike English Grammar in Use od Raymonda Murphyho. Jej štvrté aktualizované vydanie svojím vzhľadom pôsobí veľmi sviežo a lákavo, pričom si ponecháva všetky pozitívne črty príznačné pre tento titul a to najmä zrozumiteľnosť a dostupnosť, vďaka čomu je kniha stále obľúbená medzi miliónmi študentov a učiteľov angličtiny na celom svete.

*Kniha je usporiadaná v overenom formáte, s vysvetleniami a pravidlami gramatiky na ľavej strane a cvičeniami zameranými na overenie správnosti pochopenia na pravej protiľahlej strane.

*Obsahuje upravené a aktuálne príklady, s množstvom praktických cvičení, vďaka ktorým sa opakuje a upevňuje učivo.

*Je k dispozícii s kľúčom s odpoveďami alebo bez kľúča, vďaka čomu je ideálna na samoštúdium i pre prácu v skupine.

Nové vydanie English Grammar in Use Extra CD-ROM obsahuje množstvo doplňujúcich cvičení a audionahrávok.