Astris Language School
Bratislava
e-mail
: office@astris-school.com
infolinka: +421-904-111986


...express your ideas
 
   

Let's Talk - English Conversation Class
Konverzačný kurz angličtiny

Špecifikácia kurzu

CEFR Level indikátor: B1-C1
Úroveň: Intermediate - Advanced
Lektor: zahraničný lektor
Rozsah:
50+ vyuč. hodín

Profil kurzu

Kurz poskytuje široký rozsah komunikatívnych tém, ktoré sú dôležité pre zlepšenie verbálneho prejavu a jeho plynulosti. Diskusné témy pokrývajú široké spektrum oblastí ako kultúra, šport, cestovanie, každodenný život, spoločnosť, médiá, záujmy, atď. Témy je možné prispôsobiť potrebám účastníkov kurzu. Kurz je určený pre minimálnu úroveň od stredne pokročilých.