Astris Language School
Bratislava
e-mail
: office@astris-school.com
infolinka: +421-904-111986


...express your ideas
 
   

Business English Course
Kurz obchodnej angličtiny

Špecifikácia kurzu

CEFR Level indikátor: B1-C1
Úroveň: Intermediate - Advanced
Lektor: slovenský/zahraničný lektor
Rozsah:
50+ vyuč. hodín

Profil kurzu

Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí dosiahli mierne pokročilú až pokročilú úroveň znalosti všeobecného jazyka a majú záujem o rozvíjanie jazykových zručností v oblasti podnikania a manažmentu. Kurz je primárne zameraný na zlepšenie plynulosti verbálneho prejavu, rozširuje odbornú slovnú zásobu, upevňuje a zdokonaľuje funkčný jazyk prostredníctvom rôznorodých tém v oblastiach ako komunikácia s ľuďmi a ich riadenie, projekty, obchodné stretnutia, telefonovanie, e-mail, pracovné cesty a pod. Podľa priorít účastníkov kurzu je možnosť doplniť aj rôzne funkčné oblasti podnikového i ekonomického zamerania.