Astris Language School
Bratislava
e-mail
: office@astris-school.com
infolinka: +421-904-111986


...express your ideas
 
   

Business English Course
Kurz obchodnej angličtiny

Špecifikácia kurzu

CEFR Level indikátor: B1-C1
Úroveň: Intermediate - Advanced
Lektor: slovenský/zahraničný lektor
Rozsah:
50+ vyuč. hodín

Profil kurzu

Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí dosiahli mierne pokročilú až pokročilú úroveň znalosti všeobecného jazyka a majú záujem o rozvíjanie jazykových zručností v oblasti podnikania a manažmentu. Kurz je primárne zameraný na zlepšenie plynulosti verbálneho prejavu, rozširuje odbornú slovnú zásobu, upevňuje a zdokonaľuje funkčný jazyk prostredníctvom rôznorodých tém v oblastiach ako komunikácia s ľuďmi a ich riadenie, projekty, obchodné stretnutia, telefonovanie, e-mail, pracovné cesty a pod. Podľa priorít účastníkov kurzu je možnosť doplniť aj rôzne funkčné oblasti podnikového i ekonomického zamerania.

Nosné témy kurzu ďalej zahŕňajú:

  • organizačná štruktúra spoločnosti

  • služobné cesty (letisko, transfery, hotel)

  • pracovné pohovory, manažment zmeny, kariérne plánovanie a ľudské zdroje (príprava na pohovor, skúsenosti, výber a hodnotenie uchádzača, ambície, životopis a motivačný list, nečakané otázky, životné zmeny)

  • marketing, reklama, značka

  • kultúrne povedomie a medzikultúrna komunikácia, zahraničné trhy, konkurencia, nadnárodné spoločnosti

  • lídri a manažérske štýly

  • finančníctvo (vzťah k peniazom, investovanie, účtovníctvo, bankovníctvo)

  • etika podnikania a vzťah k životnému prostrediu